Chính Sách Bảo Mật

Thông qua Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, Seiko Watch Corporation (Seiko) công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng trang web của chúng tôi và xử lý thông tin đó theo cách sau:

 1. Khi đăng tải ý kiến ​​hoặc hình ảnh của các cá nhân trên trang web của chúng tôi, Seiko chắc chắn sẽ nhận được sự đồng ý của người liên quan trước đó, và theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, sẽ chỉ đăng thông tin phù hợp.
 2. Với mục đích tiếp nhận thông tin, khảo sát, gửi e-mail, bán hàng qua thư, các cuộc thi giải thưởng, dịch vụ thành viên trực tuyến, vv, Seiko có thể thu thập thông tin cá nhân thông qua trang web của chúng tôi.
 3. Khi thu thập thông tin, Seiko sẽ chỉ định và cho biết mục đích sử dụng. Hơn nữa, Seiko sẽ không yêu cầu bất kỳ thông tin nào vượt quá phạm vi thông tin cần thiết để đạt được mục đích.
 4. Khi yêu cầu thông tin cá nhân thông qua các hình thức đầu vào theo quy định trên trang web, Seiko về nguyên tắc sẽ thực hiện mã hóa thích hợp để truyền tải và sẽ cố gắng ngăn chặn rò rỉ tại thời điểm gửi và nhận.
 5. Seiko có thể cung cấp thông tin nhận được thông qua trang web cho các doanh nghiệp thuê ngoài. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp các yêu cầu nhận được thông qua trang web cho người kế nhiệm của doanh nghiệp có liên quan. Trong những trường hợp như vậy, thông qua hợp đồng và thỏa thuận, Seiko sẽ yêu cầu những người thuê ngoài kinh doanh và những người kế nhiệm nỗ lực ngăn chặn sự rò rỉ thông tin cá nhân theo cách mà Seiko làm.
 6. Seiko có thể sử dụng Cookie, đèn hiệu Web và địa chỉ IP của người dùng trên trang web của chúng tôi cho các mục đích sau. 
  Người dùng có thể giới hạn việc nhận Cookies bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của họ. Trong trường hợp này, tuy nhiên, phạm vi của dịch vụ có sẵn thông qua trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế. 
  · Phân tích truy cập từ máy tính và điện thoại thông minh của người sử dụng và thu thập thông tin về xu hướng sử dụng. 
  · Cải thiện các nội dung của trang web hoặc email, vv 
  · Tùy chỉnh nội dung của trang web hoặc email, vv cho người dùng cá nhân. 
  ・ Xác định và giải quyết nguyên nhân gây ra lỗi hoặc sự cố máy chủ 
  ・ Về dịch vụ thành viên yêu cầu đăng ký trước thông tin cá nhân, sử dụng 
     lịch sử duyệt web của người dùng và kết quả câu hỏi cho hoạt động tiếp thị.
  ・ Phân phối “quảng cáo nhắm mục tiêu hành vi” do Seiko chuẩn bị hoặc giao phó cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
 7. Để bảo mật thông tin cá nhân trong hoạt động của trang web, Seiko sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp cho hệ thống và hoạt động của hệ thống, chẳng hạn như sắp xếp kiểm soát máy chủ và hạn chế truy cập.
 8. Trong trường hợp chuyển giao cho các trang web do các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba điều hành thông qua các liên kết trong khi sử dụng trang web của Seiko, việc bảo vệ thông tin cá nhân tại các trang liên kết sẽ nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của Seiko.
 9. Seiko sẽ cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân nhận được từ trẻ vị thành niên bằng cách xử lý thông tin đó giống như thông tin mà chúng tôi nhận được từ người lớn. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của người giám hộ.
 10. Nhấp vào đây  để biết thông tin về dữ liệu cá nhân do Seiko thu thập trước ngày 31 tháng 3 năm 2005. (Tiếng Nhật)
 11. Seiko chấp nhận các câu hỏi về việc xử lý thông tin cá nhân tại địa chỉ liên hệ sau: